Free Mp3 Download: टिका पुनले गायको यो गीत सुन्दा जो कोही गरीबीमा फसेर माया प्रेममा डुबेका दिदिबहिनीको मन रुनेछ

Track name: टिका पुनले गायको यो गीत सुन्दा जो कोही गरीबीमा फसेर माया प्रेममा डुबेका दिदिबहिनीको मन रुनेछ

Video download
टिका पुनले गायको यो गीत सुन्दा जो कोही गरीबीमा फसेर माया प्रेममा डुबेका दिदिबहिनीको मन रुनेछ image
Song Rating

टिका पुनले गायको यो गीत सुन्दा जो कोही गरीबीमा फसेर माया प्रेममा डुबेका दिदिबहिनीको मन रुनेछ